FacebookTwitter

مقالات دانشجوئی

با توجه به سرعت پیشرفت علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشجویان این رشته باید توانائیهای لازم جهت تحقیق و تکمیل دانش خود داشته و بتوانند به سرعت و همگام با توسعه این علوم دانش خود را به روز رسانی نمایند. دانشجویانی که دروس خود را با اینجانب میگذرانند موظف به تحقیق و ارائه مقاله ای به نگارش خود و با استفاده از منابع موجود می باشند.

فرم چکیده مقاله

فرم چکیده مقاله

دانشجویانی که  موضوع مقاله خود را انتخاب و موضوع مورد علاقه ایشان تائید شده فرم مربوطه (سمت چپ متن)  را تکمیل و از طریق پست الکترونیکی به اینجانب ارسال نمایند.

آخرین لیست عناوین مقالات تائید شده و در دست اقدام دانشجویان و نیز عناوین آزاد جهت تحقیق و ارائه در این بخش اعلام و به روز رسانی میگردد.

ردیف عنوان مقاله ارائه کننده زمان ارائه عنوان درس چکیده متن کامل
1 قابلیتهای شبکه در سیستم عامل ویندوز CE آقای حسین گودرزی نیمسال دوم 89-88 سیستم عامل شبکه و کارگاه PDF
2 آشنائی با CIDR آقای حسین گودرزی نیمسال دوم 89-88 مهندسی اینترنت PDF
3 معماری پست الکترونیک در اینترنت آقای علی منتجب نیمسال دوم 89-88 مهندسی اینترنت PDF
4 آشنائی با IPv6 در محیط ویندوز آقای علی منتجب نیمسال دوم 89-88 سیستم عامل شبکه PDF
5 پیاده سازی IPv6 در محیط ویندوز آقای علی منتجب نیمسال دوم 89-88 کارگاه سیستم عامل شبکه PDF
6 ساختار و نحوه راه اندازی پروتکل NNTP در ویندوز 2000 سرور آقای بابک رحمانی نیمسال دوم 89-88 مهندسی اینترنت PDF
7 X10 Interface Communication Protocol آقای فرشید مظلومی نیمسال دوم 89-88 سیستم عامل شبکه و کارگاه PDF
8 پروتوکل L2TP، ساختارو نحوه پیاده سازی آقای بابک رحمانی نیمسال دوم 89-88 سیستم عامل شبکه و کارگاه PDF
9 SSL، امضای دیجیتال و مراکز صدورگواهینامه آقای محمد دانشور نیمسال دوم 89-88 مهندسی اینترنت PDF
10 معماری، نصب و پیکره بندی DHCP در محیط ویندوز آقای محمد دانشور نیمسال دوم 89-88 سیستم عامل شبکه و کارگاه PDF
11 معماری و پیاده سازی DNS در شبکه آقای محمد حسین خاکبان نیمسال دوم 89-88 سیستم عامل شبکه و کارگاه PDF
12 آشنائی با VLSM  و کاربرد آن آقای محمد حسین خاکبان نیمسال دوم 89-88 مهندسی اینترنت PDF
13 آشنائی با CIDR و کاربرد آن خانم سمانه آقاجان بگلو نیمسال دوم 89-88 مهندسی اینترنت PDF
14 اصول و پیاده سازی PAM خانم سمانه آقاجان بگلو نیمسال دوم 89-88 سیستم عامل شبکه و کارگاه PDF
15 ARP  و نحوه استفاده سیستم عامل از MAC Address آقای سعید الیاسی نیمسال دوم 89-88 سیستم عامل شبکه PDF
16 IP Loopback آقای سعید الیاسی نیمسال دوم 89-88 مهندسی اینترنت PDF
17 آشنائی کامل با اینترفیس شبکه در ویندوز آقای سعید الیاسی نیمسال دوم 89-88 کارگاه سیستم عامل PDF
18 پروتکل SMB و نرم افزار Samba آقای امید خلیلی نیمسال دوم 89-88 سیستم عامل شبکه و کارگاه PDF

Pin It on Pinterest

Shares