FacebookTwitter

چکیده مطالب سیستم عامل شبکه 89/10/13

نویسنده: | تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۸۹ | موضوع: سیستم عامل شبکه و کارگاه | بدون دیدگاه

در این جلسه، پاسخ سؤالات امتحان میانترم سیستم عامل شبکه تحلیل و بررسی گردید.

چکیده مطالب سیستم عامل شبکه 89/09/29

نویسنده: | تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۸۹ | موضوع: سیستم عامل شبکه و کارگاه | بدون دیدگاه

این جلسه، کلاس کاملاً به صورت عملی برگزار گردید. بدین ترتیب که هر یک از دانشجویان یک سایت را به دلخواه خود انتخاب کرده و با استفاده از دستور Ping، مسیر بین کامپیوتر خود و آن سایت را پیدا کردند و در پایان کلاس نیز گزارش کار خود را به استاد تحویل دادند. تحقیق جلسۀ 89/10/13 : کاربردهای Netstat را پیدا کنید و برای کاربردهایش تمرینی انجام دهید و نتیجۀ حاصل را به صورت گزارش کار مکتوب ارائه دهید.

آزمون میانترم درس سیستم عامل شبکه

نویسنده: | تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۸۹ | موضوع: اخبار و تازه ها, سیستم عامل شبکه و کارگاه | بدون دیدگاه

آزمون میانترم درس سیستم عامل شبکه در تاریخ 89/10/06 در ساعت کلاس برگزار خواهد شد.

چکیده مطالب سیستم عامل شبکه 89/09/22

نویسنده: | تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۸۹ | موضوع: سیستم عامل شبکه و کارگاه | ۲ دیدگاه

شرح دستورات زیر: Ping Tracert و Traceroute NSLOOKOP تحقیق های جلسۀ آینده: با استفاده از دستور Ping، مسیر بین کامپیوتر خود (که به اینترنت متصل می باشد) و سایت Google را بیابید. بررسی نحوه استفاده از NSLOOKUP و دستورات آن و ارائه گزارش کار.

چکیده مطالب سیستم عامل شبکه ۸۹/۰۹/۱۵

نویسنده: | تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۸۹ | موضوع: سیستم عامل شبکه و کارگاه | بدون دیدگاه

نقد و بررسی سؤال زیر (سؤال امتحان گرفته شده در ابتدای همین جلسه): به عنوان مدیر شبکه ای موظف به طراحی یک محیط شبکه ای با حداکثر 256 کاربر می باشید. تمامی ماشین های این شبکه باید نام FQDN داشته باشند نسبت به شبکۀ محلی و کلیۀ کاربران باید بتوانند از خدمات اینترنت بهره گیری نمایند. کلیۀ تجهیزات شبکه ای مورد نیاز برای این مجموعه که با 100 کاربر شروع به کار می کند را لیست نمایید. قاعدۀ نام گذاری کاربران این شبکه را در حد یک پاراگراف کوتاه بنویسید. قاعدۀ نام گذاری کامپیوترها را نیز معین...

صفحه 1 از 3123

Pin It on Pinterest