FacebookTwitter

آزمون میانترم درس زبان اسمبلی

نویسنده: | تاریخ: ۷ آذر ۱۳۸۹ | موضوع: اخبار و تازه ها, زبان اسمبلی | ۱۱ دیدگاه

قابل توجه دانشجویان درس زبان ماشین. آزمون میانترم این درس هفته آینده روز یک شنبه 1389/09/14 در ساعت کلاس برگزار خواهد گردید. بنابر این دانشجویان 8 روز فرصت مطالعه خواهند داشت. لذا از کلیه دانشجویان خواهشمندم در تاریخ مقرر در آزمون حضور داشته باشند. همانگونه که در ابتدای ترم اشاره گردید، دانشجویانی که در آزمون میانترم 50% نمره را کسب نکنند و همچنین تعداد غیبت آنها بیش از 3 جلسه باشد از شرکت در آزمون پایانترم محروم خواهند بود. موفق...

پروژه های درس زبان ماشین

نویسنده: | تاریخ: ۷ آذر ۱۳۸۹ | موضوع: اخبار و تازه ها, زبان اسمبلی | ۵ دیدگاه

دانشجویان درس زبان ماشین میتوانند حد اکثر تا یکشنبه هفته آینده نسبت به انتخاب یکی از موضوعات زیر اقدام نمایند. برنامه ای بنویسید که با استفاده از یکی از آلگوریتمهای تولید عدد تصادفی یک عدد تصادفی 16 بیتی تولید و در مبنای 10 نمایش دهد. برنامه ای بنویسید که عملیات جمع و تفریق را بر روی دو عدد اعشاری 64 بیتی با ممیز شناور انجام دهد. برنامه ای بنویسید که یک رشته عددی از ورودی در قالب یک عدد 16 بیتی در مبنای 10 دریافت و به صورت عددی در مبنای 16 نمایش دهد. برنامه ای بنویسید که یک عدد تصادفی بین یک نا صد تولید و از کاربر بخواهد آن را حدس بزند. کاربر باید بتواند حداکثر 20 بار شانس خود را آزمایش کند. برنامه ای بنویسید که جدول کدهای اسکی را در چهار ستون که هر ستون آن شامل یک ستون مقدار عددی دهدهی، یک ستون شامل مقدار عددی مبنای شانزده و یک ستون خود کاراکتر باشد. دانشجویان تا آزمون میانترم که هفته آینده برگزار میگردد فرصت دارند موضوع پروژه خود را انتخاب نمایند. نحوه اعلام موضوع پروژه در جلسه آزمون...

رئوس مطالب زبان اسمبلی 89/8/30

نویسنده: | تاریخ: ۲ آذر ۱۳۸۹ | موضوع: زبان اسمبلی | بدون دیدگاه

دراین جلسه کلاس بطورعملی برگزارگردید اشکالات مربوط به سیستم عامل ها درخصوص نصب نرم افزارNASM و Virtual machine برطرف شده و چند برنامه اسمبلی اسمبل و اجرا گردید و اشکالات مربوط به آن مرتفع شد. لازم به ذکراست که احتمالاً امتحان میان ترم اسمبلی در 10 روز آینده به عمل خواهد آمد که تاریخ دقیق آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

رئوس مطالب درس اسمبلی 89/08/22

نویسنده: | تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۸۹ | موضوع: زبان اسمبلی | بدون دیدگاه

موارد زیر آموزش داده شد: نحوه استفاده از NASM و اجرای یک برنامه نوشته شده توسط زبان اسمبلی نگارش یک برنامه به زبان اسمبلی برای اینکه بتواند اسمبل شود نحوه نمایش خروجی با استفاده از توابع DOS در  یک برنامه اسمبلی یک نمونه برنامه جهت نمایش عدد هشت بیتی به صورت قابل نمایش در مبنای 16 BIN2HEX.ASM org 0100h mov bl, 05fh xor bh,bh shl bx, 04h shr bl, 04h mov si, bx and si, 00ffh mov bl, byte [template+si] mov si, bx shr si, 08h mov bh, byte [template+si] ;mov byte [value], bh ;mov byte [value+1], bl ror bx, 08h mov word [value], bx mov dx, message mov ah, 09h int 021h ret message db "HEX value is: " value db 00h db 00h db '$' template db...

رئوس مطالب زبان اسمبلی 89/8/16

نویسنده: | تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۸۹ | موضوع: زبان اسمبلی | یک دیدگاه

بررسی نحوه عملکرد تقسیم با استفاده ازدستورshift و ذخیره آن در ثبات AX (تمرین جلسه گذشته) الگوریتم عمل جمع با استفاده از دستورات بیتی (تمرین جلسه قبل) * نوشتن برنامه دو تمرین فوق به عنوان تمرین برای جلسه آینده می باشد. دستورات زیر آموزش داده شد: دستور CMP دستورات پرشی(JNE, JE, JNG, JG, JNL, JNGE, JNLE) دستور STC , CLC

خواندن اولین سکتور ریشه

نویسنده: | تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۸۹ | موضوع: آموزش, برنامه سازی سیستم, زبان اسمبلی | بدون دیدگاه

دانشجویان درس برنامه نویسی سیستم، کد اسمبلی زیر برای بررسی نحوه خواندن سکتورهای یک فلاپی دیسک آماده گردیده، دانشجویان میتوانند با آنالیز این کد، پروژه خود را انجام دهند. پروژه شما باید تا به این مرحله خروجی مانند این برنامه داشته باشد. برنامه زیر قادر است محتویات سکتور 013H منطقی را که اولین سکتور حاوی فهرست ریشه دیسک است قابل نمایش نماید. مشابه این عمل را در محیط DEBUG میتوانید مشاهده نمایید. نکته مهم: در فرمولهای مربوط به محاسبه CHS اصلاحاتی صورت گرفته حتماً به آن توجه بفرمایید. DUMPLOGIC.ASM org 0100h jmp begin;; Disk Geometry geo: C db 80 H db 2 S db 18 ;; Change this value as Logical sector number ;; then compile and execute L dw 013h ;local to chscalc procedure c db 00h h db 00h s db 00h xlate db “0123456789ABCDEF” message: data_offset db “0000 ” data_bytes db “00 00 00 00 00 00 00 00-” db “00 00 00 00 00 00 00 00 ” data_dump db...

صفحه 2 از 512345

Pin It on Pinterest