FacebookTwitter

آزمون میانترم درس سیستم عامل شبکه

نویسنده: | تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۸۹ | موضوع: اخبار و تازه ها, سیستم عامل شبکه و کارگاه | بدون دیدگاه

آزمون میانترم درس سیستم عامل شبکه در تاریخ 89/10/06 در ساعت کلاس برگزار خواهد شد.

چکیده مطالب سیستم عامل شبکه 89/09/22

نویسنده: | تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۸۹ | موضوع: سیستم عامل شبکه و کارگاه | ۲ دیدگاه

شرح دستورات زیر: Ping Tracert و Traceroute NSLOOKOP تحقیق های جلسۀ آینده: با استفاده از دستور Ping، مسیر بین کامپیوتر خود (که به اینترنت متصل می باشد) و سایت Google را بیابید. بررسی نحوه استفاده از NSLOOKUP و دستورات آن و ارائه گزارش کار.

چکیده مطالب سیستم عامل شبکه ۸۹/۰۹/۱۵

نویسنده: | تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۸۹ | موضوع: سیستم عامل شبکه و کارگاه | بدون دیدگاه

نقد و بررسی سؤال زیر (سؤال امتحان گرفته شده در ابتدای همین جلسه): به عنوان مدیر شبکه ای موظف به طراحی یک محیط شبکه ای با حداکثر 256 کاربر می باشید. تمامی ماشین های این شبکه باید نام FQDN داشته باشند نسبت به شبکۀ محلی و کلیۀ کاربران باید بتوانند از خدمات اینترنت بهره گیری نمایند. کلیۀ تجهیزات شبکه ای مورد نیاز برای این مجموعه که با 100 کاربر شروع به کار می کند را لیست نمایید. قاعدۀ نام گذاری کاربران این شبکه را در حد یک پاراگراف کوتاه بنویسید. قاعدۀ نام گذاری کامپیوترها را نیز معین...

چکیده مطالب سیستم عامل شبکه 89/09/08

نویسنده: | تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۸۹ | موضوع: سیستم عامل شبکه و کارگاه | بدون دیدگاه

مدیریت کاربران و گروه های کاربری مشخصه های حساب کاربری: نام کاربری یا نام کاربر رمز عبور اطلاعات شخصی گروه کاربران ارتباطات موجود در سازمان ها مورد استفاده در گروه بندی کاربران و اختصاص منابع به گروههای کاربری: عمودی از مدیریت به سمت کارکنان سطوح پایین تر با توجه به سلسله مراتب اداری روابط افقی بین گروههای کاری و کارکنان در سطوح مختلف نحوه مدیریت کاربران و گرو ه های کاربری: پیاده سازی ساختار گروه های کاربری با استفاده از ساختار سازمانی پیاده سازی ساختار گروه های کاربری  با توجه به روابط بین...

چکیده مطالب سیستم عامل شبکه (۸۹/۰۸/۲۴)

نویسنده: | تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۸۹ | موضوع: سیستم عامل شبکه و کارگاه | بدون دیدگاه

در رابطه ملاحظات هنگام نصب و پس از نصب بحث شد مفاهیم مربوط به نام دامنه به صورت مشروح بیان شد. دانشجویان باید مفاهیم مربوطه را در کتب شبکه و اینترنت مطالعه و آگاهی کامل داشته باشند. مفاهیم نام دامنه، نام کامپیوتر و Name Resolver به طور مشروح بیان شد نیازهای ابتدایی مربوط به پیکربندی شبکه یک گره بیان گردید. تمرینات جلسه آینده: فرمی طراحی کنید که پیکربندی گره های شبکه در آن دیده شود و آن را برای هر گر‌ه‌ شبکه بتوانیم استفاده کنیم. یک شبکه فرضی را در نظر گرفته و قواعد نام گذاری را با توجه به شرح داده شده در کلاس برای آن تدوین...

پروژۀ سیستم عامل شبکه

نویسنده: | تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۸۹ | موضوع: سیستم عامل شبکه و کارگاه | بدون دیدگاه

یک برنامه Server و یک برنامه Client بنویسید که این دو برنامه از طریق TCP/IP با هم ارتباط برقرار کرده و Client پیامی متنی به Server فرستاده و سرور با تغییراتی در متن، آن را برای Client باز گردانده، سپس Client آن را نمایش دهد. دانشجو باید درک کاملی از مفهوم مورد بحث داشته باشد. بتواند برنامه را به طور کامل شرح دهد. بتواند برنامه را در کلاس به صورتی که خواسته میشود تغییر دهد.

صفحه 2 از 512345

Pin It on Pinterest